Теофіпольська селищна рада
Хмельницький район, Хмельницька область

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 04.06.2024 09:34
Кількість переглядів: 63

Фото без опису

Додаток 3

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

                        Дата:                        

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

  Реєстраційний номер 7312

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність

 

Передбачається реконструкція частини приміщення складу для зберігання міндобрива під лінію з приготування розчинів РКД та КАС філії «Рідний край» ПрАТ

«Зернопродукт МХП», що розташована у Хмельницькому р-ні, с. Коров’є, вул. Окружна, 1Б. Для приготування рідких мінеральних добрив передбачено улаштування виробничої установки Гідрон Turbo-3 Bn. Основні технічні характеристики: максимальна продуктивність по РКД та КАС до 150 т/добу; робоча споживана електропотужність до 45     кВт/год.;     водопостачання     устаткування     до     8     м3/год.;     забезпечення     сухими компонентами   до   10   т/год.;   забезпечення   аміачною   водою   (25%)   до   20   м3/год.   Для приготування мінеральних добрив на підприємстві використовують : амонію нітрат ( аміачна селітра), розчин аміаку 25%, карбамід, моноамонію фосфат, гідроксид калію. Сировина у твердому стані постачається на підприємство у біг-бегах, а розчин аміаку 25% постачається автоцистерною 9 м3 та зберігається у резервуарі об’ємом 62 м3 . Безпосередньо приготування рідких комплексних добрив полягає у поетапному розчиненні органічних і мінеральних компонентів у воді за певних температурних та інших показників. Технологічний процес полягає у прийманні, дозуванні сировини, змішуванні   інгридієнтів   у   відповідності   до   затверджених   рецептур,   розчиненні,

 

фільтрації, дозуванні, фасуванні, пакуванні та маркуванні готового продукту. На території провадження планованої діяльності наявний існуючий склад для зберігання пестицидів та агрохімікатів, мінеральних добрив. Одночасне зберігання мінеральних добрив становить: 2000 т азотних добрив, 400 т комплексних добрив, 30 т мікродобрив. Одночасне зберігання гербіцидів становить 30 т, фунгіцидів-15 т, інсектицидів- 6 т. Під час провадження планованої діяльності передбачено створення 8 робочих місць. Загальна площа орендованої земельної ділянки для провадження планованої діяльності 3,6140 га.

 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

  1. Суб’єкт господарювання

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" 32547211

 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 

Україна, 08800, Київська обл., Обухівський р-н, місто Миронівка, вул.Елеваторна, будинок 1

 

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

  1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

 

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації вул. Свободи, 70, м. Хмельницький, 29000 E-mail: 42814282@mail.gov.ua, тел.(0382) 618-507 Контактна особа: Олех Марина Сергіївна

 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 

  1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України, згідно ст.37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови, якщо вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження

 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати нормативний документ, що передбачає його видачу)

  1. . Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на

довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування                        цього                     оголошення                                  (зазначається               у                              назві          оголошення)   та                                  надання

 

громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

 

1 Дата та час: 18.06.2024 11:00;

1

Фото без опису Фото без описуЛ і н к : Посилання      на      нараду:      https://meet91.webex.com/meet/pr25564095707 Номер наради: 2556 409 5707 Під’єднання з відео або застосунку Виклик pr25564095707@meet91.webex.com Ви також можете набрати 173.243.2.68 та ввести номер наради. ;

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

  1. . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації вул. Свободи, 70, м. Хмельницький, 29000 E-mail: 42814282@mail.gov.ua, тел.(0382) 618-507 Контактна особа: Олех Марина Сергіївна

 

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 

  1. . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації вул. Свободи, 70, м. Хмельницький, 29000 E-mail: 42814282@mail.gov.ua, тел.(0382) 618-507 Контактна особа: Олех Марина Сергіївна

 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 

Зауваження і      пропозиції     приймаються     протягом     усього     строку                                    громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 228 аркушах.

 

Фото без опису-

 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 

Фото без опису-

 

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 

9 . Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

  1. Теофіпольська територіальна громада. Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький район, смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, буд. 19. Тел. 03844-20124. Контактна особа:Голова тергромади Тененев Михайло Михайлович. Дата, з якої громадськість зможе ознайомитись з документами – з 03.06.2024 р., з 9 до 16 години у робочі дні. 2. Філія «Рідний край» ПрАТ «Зернопродукт МХП». Адреса: 30664, Хмельницька область обл., Хмельницький район, с. Коров’є, вул. Окружна, 1Б, Тел. 050 334 85 32. Контактна особа: Козік Василь Юрійович. Дата, з якої громадськість зможе ознайомитись з документами- з 03.06.2024 р. , з 10 до 15 години у робочі дні.

 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

 

 

 

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь